พิธีปิดพาราลิมปิก  • 2019-05-22
  • แหล่ง:แอพเดิมพันเงินจริงไทย

สมาชิกของผู้ชมโบกธงชาติเยอรมัน REUTERS / Paul Hanna

สมาชิกของผู้ชมโบกธงชาติเยอรมัน REUTERS / Paul Hanna

สมาชิกของผู้ชมโบกธงชาติเยอรมัน REUTERS / Paul Hanna
ปิด
1/20
ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna
ปิด
2/20
สมาชิกของผู้ชมมีส่วนร่วมในการให้แสงสว่าง REUTERS / Paul Hanna

สมาชิกของผู้ชมมีส่วนร่วมในการให้แสงสว่าง REUTERS / Paul Hanna

สมาชิกของผู้ชมมีส่วนร่วมในการให้แสงสว่าง REUTERS / Paul Hanna
ปิด
3/20
ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna
ปิด
4/20
ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna
ปิด
5/20
ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna
ปิด
6/20
ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna

ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Paul Hanna
ปิด
7/20
ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Carl Recine

ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Carl Recine

ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Carl Recine
ปิด
8/20
ธงประจำชาติของประเทศที่เข้าร่วมจะถูกนำเข้าสนาม REUTERS / Carl Recine

ธงประจำชาติของประเทศที่เข้าร่วมจะถูกนำเข้าสู่สนามกีฬา REUTERS / Carl Recine

ธงประจำชาติของประเทศที่เข้าร่วมจะถูกนำเข้าสู่สนามกีฬา REUTERS / Carl Recine
ปิด
9/20
ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Carl Recine

ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Carl Recine

ศิลปินแสดงในระหว่างพิธี REUTERS / Carl Recine
ปิด
10/20
นักกีฬาดูดอกไม้ไฟหลังจากที่เปลวไฟดับ OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

นักกีฬาดูดอกไม้ไฟหลังจากที่เปลวไฟดับ OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

นักกีฬาดูดอกไม้ไฟหลังจากที่เปลวไฟดับ OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน REUTERS
ปิด
11/20
Daniel Wagner แห่งเดนมาร์กโพสท่าถ่ายรูปเซลฟี่ OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

Daniel Wagner แห่งเดนมาร์กโพสท่าถ่ายรูปเซลฟี่ OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

Daniel Wagner แห่งเดนมาร์กโพสท่าถ่ายรูปเซลฟี่ OIS / IOC / Thomas Lovelock / เอกสารแจกผ่าน REUTERS
ปิด
12/20
นักร้อง Ailee ดำเนินการ OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

นักร้อง Ailee ดำเนินการ OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

นักร้อง Ailee ดำเนินการ OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS
ปิด
13/20
นักเต้นแสดงหน้าเปลวไฟพาราลิมปิก OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

นักเต้นแสดงหน้าเปลวไฟพาราลิมปิก OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

นักเต้นแสดงหน้าเปลวไฟพาราลิมปิก OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS
ปิด
14/20
ศิลปินแสดง OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

ศิลปินแสดง OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

ศิลปินแสดง OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS
ปิด
15/20
ทีมแคนาดาเข้าสู่สนามกีฬาระหว่างพิธีปิด OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

ทีมแคนาดาเข้าสู่สนามกีฬาระหว่างพิธีปิด OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

ทีมแคนาดาเข้าสู่สนามกีฬาระหว่างพิธีปิด OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS
ปิด
16/20
วง Bae Hui Gwan ทำการแสดง OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

วง Bae Hui Gwan ทำการแสดง OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

วง Bae Hui Gwan ทำการแสดง OIS / IOC / Joel Marklund / เอกสารแจกผ่าน REUTERS
ปิด
17/20
ศิลปินแสดง OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

ศิลปินแสดง OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน REUTERS

ศิลปินแสดง OIS / IOC / Simon Bruty / เอกสารแจกผ่าน REUTERS
ปิด
18/20
สมาชิกของทีมเกาหลีใต้ถือธงประจำชาติของพวกเขา REUTERS / Paul Hanna

สมาชิกของทีมเกาหลีใต้ถือธงประจำชาติของพวกเขา REUTERS / Paul Hanna

สมาชิกของทีมเกาหลีใต้ถือธงประจำชาติของพวกเขา REUTERS / Paul Hanna
ปิด
19/20
ดอกไม้ไฟระเบิดเมื่อสิ้นสุดพิธี REUTERS / Paul Hanna

ดอกไม้ไฟระเบิดเมื่อสิ้นสุดพิธี REUTERS / Paul Hanna

ดอกไม้ไฟระเบิดเมื่อสิ้นสุดพิธี REUTERS / Paul Hanna
ปิด
20/20
    • การจัดอันดับความบันเทิง
    • บทความแบบสุ่ม